Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

Öppen kurs

Plats: Videolänk

Längd: 1 dag

Företagsförlagd utbildning

Längd: 1 dag

Upptäck de juridiska nycklarna till framgångsrika entreprenadprojekt. Vår kurs i Entreprenadjuridik ger dig den nödvändiga kunskapen för att navigera i entreprenadbranschens komplexa värld och undvika kostsamma misstag.

Målgrupp

Kursen är idealisk för alla inom bygg- och anläggningssektorn, inklusive beställare, entreprenörer, projektledare, arkitekter, konsulter, byggledare och besiktningsmän, som vill stärka sin kunskap i entreprenadjuridik.

Kursinnehåll

 1. Grundläggande Termer: Förstå de grundläggande begreppen inom entreprenadjuridiken.
 2. ÄTA-arbeten Utförligt: Allt om ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten, inklusive deras dokumentation och ekonomiska reglering.
 3. Kontraktsreglering: Detaljerad genomgång av AB 04 och ABT 06, med fokus på entreprenadens omfattning och regler kring ÄTA-arbeten.
 4. Juridiska Formkrav: Viktiga formkrav för kostnadsreglering och underrättelseskyldighet.
 5. Ekonomisk Hantering: Riktlinjer för betalning, fakturering och hantering av ekonomiska frågor inom entreprenad.
 6. Kontraktsförhållanden: Allt om preskription, inklusive ersättningskrav och hinderersättning.
 7. Entreprenadtvister: Effektiva strategier för hantering och lösning av tvister, inklusive skiljedom och juridisk prövning.
 8. Praktiska Övningar: Interaktiva övningar och praktikfall för att fördjupa förståelsen.

Kurssyfte

Målet med denna kurs är att ge deltagarna en grundlig förståelse för de juridiska aspekterna av entreprenadarbeten, samt att förse dem med de verktyg och färdigheter som krävs för att effektivt hantera och förhindra juridiska problem i sina projekt. För att få maximalt utbyte av kursen rekommenderas att deltagarna har viss erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen. Kursen uppdateras regelbundet för att spegla de senaste lagändringarna och bästa praxis inom området.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Boka nu

Entreprenadbesiktning
 • Videolänk
  1 dag
  25 september

  15 platser kvar

Kontakta oss