Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs

Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs

Öppen kurs

Plats: Täby

Längd: 1 dag

Pris: 5 700 kr

Företagsförlagd utbildning

Kursen Entreprenadjuridik II är en fortsättningskurs till Entreprenadjuridik I och syftar till att optimera det ekonomiska utfallet i dina projekt. Lär dig identifiera risker i de olika entreprenadskedena och ta del av praktiska tips för att förebygga tvister.

Målgrupp

Arbetsledare, platschefer, projektledare, produktionschefer eller motsvarande.

Kursinnehåll

 • Praktiskt avtalsrätt
 • Genomgång av viktiga begrepp och upphandling-, entreprenad- och ersättningsformer
 • Fördjupad genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 samt underentreprenörsavtalen AB-U 07 och ABT-U 07.

Kursen är uppbyggd utifrån ett verklighetsinspirerat förfrågningsunderlag för ett större entreprenadprojekt. Kursen behandlar allt från kalkylskedet, projektets genomförande, till garantitiden. Praktiska övningsexempel varvas med teoretiska inslag och kursdeltagarna får möjlighet att i grupp diskutera och ta ställning till ett antal frågor hämtade från verkligheten.

Stor vikt läggs på beställarens och entreprenörens rättigheter och skyldigheter rörande bl.a. ÄTA-arbete, produktionsstörningar, avisering, mm. Med det fiktiva entreprenadprojektet som utgångspunkt redogörs för innehållet i standardavtalen och samspelet mellan de olika kontraktshandlingarna och andra tillkommande handlingar.

Kurssyfte

Kursen syftar till att optimera det ekonomiska utfallet i dina projekt. Genom fördjupad kunskap om standardavtalen lär du dig identifiera risker och fallgropar i de olika entreprenadskedena. Du får även praktiska tips för att förebygga tvister.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Boka nu

Entreprenadjuridik Fördjupning
 • Videolänk
  1 dag
  28 augusti
  kl. 09:00-16:00

  15 platser kvar

Kontakta oss