Fallskyddsutbildning – Grund

Fallskyddsutbildning – Grund

Öppen kurs
Plats: Stockholm/Täby
Längd: Halvdag
Pris: 2 000 kr/deltagare
Språk: Svenska
Utbildningen i fallskydd ger dig kunskaper om hur du undviker fallolyckor på din arbetsplats. En olycka som annars oftast leder till mycket allvarliga konsekvenser. Fallolyckor är dessutom i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige.

Målgrupp

Den som ska arbeta på 2 meters höjd eller högre där risk för fall föreligger.

 • Introduktion om fallskydd
 • Grundläggande lagar
 • Vad händer vid ett fall?
 • Förebyggande åtgärder
 • Produktkategorier
 • Prova utrustning
 • Arbetsplanering
 • Räddningsplan
 • Praktiska övningar i fallskydd
 • Skötsel, förvaring och underhåll
 • Egen kontroll och tillsyn
 • Teoretiskt prov

Att lära dig undvika fallolyckor på din arbetsplats.

Vad säger lagen om fallskydd?

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 Föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, Arbetsmiljölagen samt CE-godkännanden säger att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger.
Fallskyddsutbildning LEXOW

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Fallskyddsutbildning (Halvdag)
Inga kommande

Kontakta oss