Fallskyddsutbildning med evakuering & räddning

Företagsförlagd utbildning
Längd: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Pris: Begär offert

Fallskyddsutbildning krävs vid arbete på höga höjder eftersom risken för fallolyckor då är mycket stor. Detta är i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige och leder ofta till mycket allvarliga konsekvenser. Därför ska den som arbetar på hög höjd ha förkunskaper om rätt teknik och utrustning.

Målgrupp

Alla som ska arbeta på hög höjd såsom plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare och de som arbetar på mobila arbetsplattformar.

Kursinnehåll

 • Introduktion om fallskydd
 • Grundläggande lagar
 • Vad händer vid ett fall
 • Förebyggande åtgärder
 • Produktkategorier
 • Prova utrustning
 • Arbetsplanering
 • Räddningsplan
 • Praktiska övningar
 • Skötsel, förvaring och underhåll
 • Egen kontroll och tillsyn
 • Praktiska räddningsövningar

Kurssyfte

Att utbilda i användandet fallskydd på rätt sätt så fallolyckor kan undvikas.

Vad säger lagen om fallskydd?

AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden säger att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger.

I samarbete med

Fallskyddsutbildning evakuering och räddning LEXOW

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss