Första hjälpen på väg, HLR, krisstöd och brandutbildning

Första hjälpen på väg, HLR, krisstöd och brandutbildning

Företagsutbildning – Begär offert
Företagsutbildning – Övriga språk kan tolk ordnas
Angivna priser är exklusive moms

Målgrupp, målsättning och kursbeskrivning

Alla anställda samt alla entreprenörer som har vägen som arbetsplats.
Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats.

Allmänt om utbildningen

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1999:7, första hjälpen och krisstöd, gäller föreskrifterna all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Detta innebär att – i stort – all verksamhet som sker vid vägarbeten omfattas av kraven om kunskaper i första hjälpen och krisstöd. Utbildningen ersätter innehållet i Vägverkets kravkurs Hjälp på väg.

Innehåll

Grundläggande HLR (hjärt- och lungräddning), samt hanterande av ett luftvägsstopp.
Förståelse kring arbetssättet enligt LABC.
Kunskap om grundläggande behandling av olika olycksfall och sjukdomstillstånd.
Brandkunskap, brandrisker i trafiken, bedöma läget och initiala åtgärder.
Handhavande av handbrandsläckare.
Praktisk tillämpningsövning

Efter genomförd utbildning erhålles ett utbildningsintyg

HLR rådet hjärt-lungräddning krisstöd brand utbildning      Brandskyddsföreningen brandskydd utbildning

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter

SparaSpara

SparaSpara