Första hjälpen på väg, HLR, krisstöd och brandutbildning

Företagsförlagd utbildning

Pris: Begär offert

Språk: Övriga språk kan tolk ordnas

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1999:7, första hjälpen och krisstöd, gäller föreskrifterna all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Detta innebär att – i stort – all verksamhet som sker vid vägarbeten omfattas av kraven om kunskaper i första hjälpen och krisstöd. Utbildningen ersätter innehållet i Vägverkets kravkurs Hjälp på väg.

Målgrupp

Alla anställda samt alla entreprenörer som har vägen som arbetsplats.
Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats.

Kursinnehåll

Grundläggande HLR (hjärt- och lungräddning), samt hanterande av ett luftvägsstopp.
Förståelse kring arbetssättet enligt LABC.
Kunskap om grundläggande behandling av olika olycksfall och sjukdomstillstånd.
Brandkunskap, brandrisker i trafiken, bedöma läget och initiala åtgärder.
Handhavande av handbrandsläckare.
Praktisk tillämpningsövning Efter genomförd utbildning erhålles ett utbildningsintyg

HLR rådet hjärt-lungräddning krisstöd brand utbildning      Brandskyddsföreningen brandskydd utbildning

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Grundläggande första hjälpen med HLR
Inga kommande

Kontakta oss