Kompetensprov: Grävmaskin – 1 dag

Kompetensprov: Grävmaskin – 1 dag

Öppen kurs

Längd: 1 dagar

Pris: 8 500 kr exkl. moms

Språk: Svenska

Efter godkänt kompetensprov erhålls ett yrkesbevis för grävmaskin.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med grävmaskiner. För att genomgå kompetensprov för grävmaskin krävs en erfarenhet av maskinen på minst 30 månader.

Kursinnehåll

Utbildningen är upplagd med först teori och sedan praktik med kunskapsprov.

  • Utföra säkerhetskontroller
  • Daglig tillsyn och underhåll
  • Uppbyggnad och arbetssätt
  • Tillsatsaggregat
  • Stabilitetsfaktorer
  • Lyftförmåga enligt lyftdiagram
  • Manövrering och teckengivning

Vad säger lagen

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att anställda maskinförare har grävmaskinistutbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Kompetensprov: Grävmaskin – 1 dag
Inga kommande

Kontakta oss