Grundkurs i arbetsrätt

Företagsförlagd utbildning
Denna grundkurs är till för dig som behöver förstå hur arbetsrätten ska tillämpas i din arbetsvardag. Målgruppen för kursen är ägare av små och medelstora företag, personalplanerare och HR-personal. Förutom genomgång av relevant arbetsrättslig lagstiftning får du som kursdeltagare genomgående under hela kursen ’’hands on information’’ om hur du på ett praktiskt sätt implementerar lagstiftningen i din verksamhet.Kursen är uppdelad i två delar och du anmäler dig till båda delarna för att genomgå hela kursen.

Dag 1

Vad innebär anställningsförhållandet i form av:
 • Anställningsavtalet,
 • anställningsformer,
 • lojalitetsplikten och
 • information om anställningsvillkor
Medbestämmandelagen
 • Vem bestämmer på arbetsplatsen, vilka ramar måste arbetsgivare och arbetstagare förhålla sig efter?
 • Vad innebär förhandlingsskyldigheten?
 • Vad är ett kollektivavtal och hur påverkas verksamheten av att vara anslutet till ett kollektivavtal?
Arbetstidslagstiftning
 • Hur ser lagstiftningen ut och hur påverkar den din verksamhet?
Semesterlagen
 • Vad säger semesterlagen?
 • Vad krävs för att praktiskt få ihop semestern på arbetsplatsen?
Tjänstledighetslagarna
 • Vad innebär tjänstledighetslagarna för arbetsgivare?

Dag 2

Uppsägning och avsked
 • Vad krävs för att säga upp alternativt avskeda en arbetstagare?
 • Vilka konsekvenser kan en felaktig hantering innebära?
Rehabiliteringsansvaret
 • Hur ser rehabiliteringsansvaret ut för arbetsgivare?
 • När anses arbetsgivare ha uppfyllt rehabiliteringsansvaret?
Kvittningslagen
 • Går det att kvitta skuld mot lön, vad gäller?
 • Det enskilda anställningsavtalet i kvittningssammanhang.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Kontakta oss