Heta arbeten

Heta arbeten

Öppen kurs

Längd: 7×40 minuter

Pris: 3 200 kr exkl. moms. I priset ingår kursliteratur samt brandskyddsföreingens certifieringsavgift.

Språk: För att kunna gå kursen krävs god förståelse i antingen svenska eller engelska.

Företagsförlagd utbildning

Pris: Kontakta oss

Språk: Svenska eller engelska, till övriga språk kan tolk ordnas. Kurslitteratur finns tillgängligt på Svenska, Engelska, Tyska, Polska och Ryska.

Heta arbeten är en kurs framtagen av Brandskyddsföreningen för att förhöja säkerheten för den som arbetar med brandfarliga verktyg. Konceptet har visat sig framgångsrikt och olyckorna är idag avsevärt färre.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ska hantera eller befinna dig i en arbetsmiljö med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. Exempel på sådana verktyg kan vara svetsinstrument, vinkelslip eller arbeten med snabbroterande verktyg. Om verktygen hanteras felaktigt i till exempel en brand kan i värsta fall oönskad värmeutveckling uppstå. Denna kurs lär dig hantera denna arbetsmiljö på bästa sätt.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Organisation och ansvar för delaktiga
  • Säkerhetsregler
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckövning, släckmedel och släckutrustning
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö

Kurssyfte

Att erhålla fördjupad kunskap för att kunna förebygga brand och förstå nödvändigheten av att tillämpa säkerhetsreglerna. Att bli medveten om vilket ansvar du har.

Efter avslutad kurs får du ett certifikat som intygar att du har tagit del av detta.

Certifikat

Efter godkänt teoriprov erhålles ett certifikat, provet görs i en smartphone eller dator. Under certifikatets giltighetstid är ni behörig i 5 år under som tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.

Utbildare

Certifierade utbildare från Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen heta arbeten brandskydd

Boka nu

Välj det kurstillfälle som passar dig bäst här till höger på sidan. Du kan även boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Heta Arbeten
Inga kommande

Kontakta oss