Utbildning i Heta arbeten

Heta arbeten

Utbildningen Heta arbeten behövs om du är i en arbetsmiljö innehållande verktyg som alstrar värme eller avger gnistor så är säkerhet a och o. En felaktig användning av dessa verktyg kan leda till oönskad värmeutveckling som i värsta fall resulterar i en brand. För att hantera denna arbetsmiljö på bästa sätt ska du gå denna kurs.

Heta arbeten öppen kurs

Öppna kurser hålls i Stockholm och pågår i 7×40 minuter. För att kunna gå kursen krävs god förståelse i antingen svenska eller engelska.

Pris för öppen kurs är 2850kr exkl. moms. I priset ingår kursliteratur samt brandskyddsföreingens certifieringsavgift.

Företagsutbildning

Vi utför utbildningar på ditt företag.  Utbildningen kan hållas i svenska eller engelska, till övriga språk kan tolk ordnas. Kurslitteratur finns tillgängligt på Svenska, Engelska, Tyska, Polska och Ryska.

Kontakta oss för priser.

Vem ska gå kursen Heta arbeten?

Kursen riktar sig till dig som hanterar värmealstrande verktyg i arbetet. Exempel på sådana verktyg kan vara svetsinstrument, vinkelslip eller arbeten med snabbroterande verktyg.

Varför ska du gå denna kurs?

Heta arbeten är en kurs framtagen av Brandskyddsföreningen för att förhöja säkerheten för den som arbetar med brandfarliga verktyg. Konceptet har visat sig framgångsrikt och olyckorna är idag avsevärt färre.

Kursmål

Att erhålla fördjupad kunskap för att kunna förebygga brand och förstå nödvändigheten av att tillämpa säkerhetsreglerna. Att bli medveten om vilket ansvar du har. Efter avslutad kurs får du ett certifikat som intygar att du har tagit del av detta.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Organisation och ansvar för delaktiga
  • Säkerhetsregler
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckövning, släckmedel och släckutrustning
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö

Certifikat

Efter godkänt teoriprov erhålles ett certifikat, provet görs i en smartphone eller dator. Under certifikatets giltighetstid är ni behörig i 5 år under som tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.

Utbildare

Certifierade utbildare från Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen heta arbeten brandskydd

Boka direkt

HETA ARBETEN (TÄBY)

HETA ARBETEN (TÄBY)

11 februari 2019
- kl 08:00
2,900 kr
Kurs passerad
HETA ARBETEN (HUDDINGE)

HETA ARBETEN (HUDDINGE)

18 september 2018
- kl 08:00
2,900 kr
Kurs passerad

HETA ARBETEN (SOLLENTUNA)

HETA ARBETEN (SOLLENTUNA)

24 april 2019
- kl 08:00
2,900 kr
19kvar

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter