Hinder, störningar och ÄTA-arbeten

Hinder, störningar och ÄTA-arbeten

Öppen kurs

Plats: Videolänk

Längd: 1 dag

Upptäck hur man framgångsrikt hanterar hinder, störningar och ÄTA-arbeten i entreprenadprojekt. Vår kurs ger dig nyckelkunskaper och strategier för att navigera genom de juridiska och praktiska aspekterna som påverkar entreprenadens ekonomiska utfall.

Målgrupp

Kursen är avsedd för entreprenörer, beställare, projektledare och andra professionella inom bygg- och anläggningsbranschen som vill fördjupa sina kunskaper om juridiska och praktiska aspekter av hinder, störningar och ÄTA-arbeten.

Kursinnehåll

 • ÄTA-Arbetens Påverkan: Djupgående genomgång av formalia och praktiska åtgärder i samband med ÄTA-arbeten.
 • Förutsättningar vid Anbud: Hur entreprenörer ska kalkylera förutsättningar vid anbud och beställarens roll i processen.
 • Fällor i Upphandlingen: Identifiering av vanliga fallgropar vid upphandling och genomförande av entreprenadprojekt.
 • Prissättning av ÄTA-Arbeiten: Olika modeller och strategier för att prissätta ÄTA-arbeten.
 • Hantering av Hinder och Störningar: Effektiva metoder för att hantera och minimera hinder och störningar.
 • Preskriptionsregler: Viktiga juridiska aspekter och preskriptionsregler inom entreprenad.
 • Jämförelse AB 04 och ABT 06: Skillnader och likheter mellan AB 04 och ABT 06 när det gäller ÄTA-arbeten.
 • Riskhantering: Strategier för att identifiera och hantera risker i byggprojekt.
 • Senaste Praxis: Uppdateringar om de senaste rättsliga utvecklingarna inom området.

Kurssyfte

Kursens syfte är att ge deltagarna en omfattande förståelse för de juridiska och praktiska utmaningar som är förknippade med hinder, störningar och ÄTA-arbeten, samt att utrusta dem med verktyg för att hantera dessa effektivt för att optimera projektens ekonomiska utfall. För att få maximalt utbyte av kursen rekommenderas att deltagarna har grundläggande erfarenheter från bygg- eller anläggningsbranschen. Kursen är uppdaterad med de senaste lagändringarna och rättsliga praxis inom området.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Boka nu

Hinder, störningar och ÄTA-arbeten
 • Videolänk
  1 dag
  11 december

  15 platser kvar

Kontakta oss