Kompetensprov: Hjullastare – 1 dag

Kompetensprov: Hjullastare – 1 dag

Öppen kurs
Längd: 1 dag
Pris: 8 500 kr exkl. moms
Språk: Svenska

Efter godkänt kompetensprov erhålls ett yrkesbevis för hjullastare.

Kursinnehåll

  • Utföra säkerhetskontroller
  • Daglig tillsyn och underhåll
  • Uppbyggnad och arbetssätt
  • Tillsatsaggregat
  • Stabilitetsfaktorer
  • Lyftförmåga enligt lyftdiagram
  • Teckengivning och radiodirigering

Kurssyfte

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med hjullastare. För att genomgå kompetensprov för hjullastare krävs en erfarenhet av maskinen på minst 30 månader.

Vad säger lagen

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att anställda maskinförare har hjullastartutbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Hjullastare (Engelska)
Inga kommande
Kompetensprov: Hjullastare - 1 dag
Inga kommande

Kontakta oss