Kontrollansvarig (KA) – PBL

Kontrollansvarig (KA) – PBL

Företagsförlagd utbildning
Längd: 3 dagar
Pris: Begär offert.

Utbildningen till kontrollansvarig (KA) lär dig att ta fram kontrollplaner, se till att kontroller genomförs och att handlingar och bestämmelser följs. Du får kunskaper inom bygglagstiftning, EKS, standardavtal, arbetsmiljölagen och miljöbalken.

Kursinnehåll

  • Plan- och bygglagen
  • Plan- och byggförordningen, KA 5, EKS och Eurokoder
  • BBR- Boverkets byggregler
  • Energibestämmelser
  • Standardavtal
  • Arbetsmiljölagen
  • Miljöbalken
  • ISO 9001 /ISO 14001
  • Rollen som KA
  • Tentamen för Certifiering

Certifiering av RISE

Som KA ska du ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Du ska kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan, t ex. RISE (tidigare SP) Certifiering. I samband med utbildningen ingår en tentamen på 4 timmar som är godkänd av RISE Certifiering. Vid godkänt rapporterar vi detta till RISE och du kan därefter ansöka om certifiering hos RISE Certifiering. Ansök här.

Förkunskaper

Erfarenhet från byggbranschen enligt KA 4. Översiktliga kunskaper kring standardavtalen inom entreprenadjuridik.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss