Kontrollansvarig – Uppdateringsutbildning

Kontrollansvarig – Uppdateringsutbildning

Kontrollansvarig – Uppdateringsutbildning

Har det gått fem år sedan du först certifierade dig som kontrollansvarig (KA)? Då är det dags att förnya ditt certifikat.

Det sker kontinuerliga förändringar i bland annat PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler), och utbildningen fokuserar på relevanta förändringarna.

I samband med utbildningen ingår en tentamen om 2 timmar som är godkänd av RISE Certifiering. Blir du godkänd på tentamen rapporterar vi detta till RISE, och du kan därefter ansöka om förnyelse av din certifiering hos RISE Certifiering.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som Kontrollansvariga (KA) som nu har behov av omcertifiering.

Kursinnehåll

 • Plan- och bygglagen
 • Plan- och byggförordningen
 • KA 5
 • EKS och Eurokoder
 • BBR- Boverkets byggregler
 • Standardavtal
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöbalken
 • ISO-certifiering
 • Godkänd tentamen av RISE

Kurssyfte

 • Uppdatera kunskap inom gällande bygglagstiftning
 • Uppdaterad kunskap om annan relevanta ändringar i regelverk
 • Förnyelse av godkänd tentamen för omcertifiering

Förskunskaper

För att skriva den förenklade och kortare tentamen på 2 timmar krävs att du uppfyller kraven i Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4 § 12 (väsentlig omfattning). Uppnår du inte dessa krav behöver du skriva ett nytt grundprov som är på 4 timmar. Kontakta ditt certifieringsföretag för besked.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss