Kontrollansvarig – Uppdateringsutbildning

Kontrollansvarig – Uppdateringsutbildning

[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Har det gått fem år sedan du först certifierade dig som kontrollansvarig (KA)? Då är det dags att förnya ditt certifikat.

Det sker kontinuerliga förändringar i bland annat PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler), och utbildningen fokuserar på relevanta förändringarna.

I samband med utbildningen ingår en tentamen om 2 timmar som är godkänd av RISE Certifiering. Blir du godkänd på tentamen rapporterar vi detta till RISE, och du kan därefter ansöka om förnyelse av din certifiering hos RISE Certifiering.

[/spb_text_block]

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som Kontrollansvariga (KA) som nu har behov av omcertifiering.

Kursinnehåll

 • Plan- och bygglagen
 • Plan- och byggförordningen
 • KA 5
 • EKS och Eurokoder
 • BBR- Boverkets byggregler
 • Standardavtal
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöbalken
 • ISO-certifiering
 • Godkänd tentamen av RISE

Kurssyfte

 • Uppdatera kunskap inom gällande bygglagstiftning
 • Uppdaterad kunskap om annan relevanta ändringar i regelverk
 • Förnyelse av godkänd tentamen för omcertifiering

Förskunskaper

För att skriva den förenklade och kortare tentamen på 2 timmar krävs att du uppfyller kraven i Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4 § 12 (väsentlig omfattning). Uppnår du inte dessa krav behöver du skriva ett nytt grundprov som är på 4 timmar. Kontakta ditt certifieringsföretag för besked.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss