Kurs i Kollektivavtal

Företagsförlagd utbildning

Denna endagskurs är till för dig som vill få bättre förståelse för kollektivavtalsmodellens relation till aktuell arbetsrättslig lagstiftning. Målgruppen för kursen är personalplanerare, löne- och HR-personal.

Kursinnehåll

Arbetsmarknadens parter

 • Bakgrund och utveckling
 • Nya LAS
 • Avtalsförhandlingar
 • Hantering av tvister

Anställningsavtal och anställningsformer

 • I relation till lagen om anställningsskydd (LAS)
 • LAS avvikelser från aktuella kollektivavtal på arbetsplatsen.

Arbetstid

 • Arbetstidslagen avvikelser från aktuella kollektivavtal på arbetsplatsen.

Avlöning/Lön

 • Avlöningsbestämmelser i aktuella kollektivavtal på arbetsplatsen.

Sjuklön och semester

 • Lagstiftningens avvikelser från aktuella kollektivavtal på arbetsplatsen.

Kvittningslagen

 • Går det att kvitta skuld mot lön, vad gäller?
 • Det enskilda anställningsavtalet i kvittningssammanhang.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Kontakta oss