Kvartsdamm och stendamm i arbetsmiljön

Kvartsdamm och stendamm i arbetsmiljön

Öppen kurs
Längd: Halvdag
Pris: 2 200 kr/deltagare
Företagsförlagd utbildning
Pris: Begär offert

Den här kursen kommer att ge dig all nödvändig information om kvartsdamm – Förekomst, risker och framförallt skyddsåtgärder. Arbete med kvartsdamm är styrt av föreskriften AFS 2015:2 som beskriver dom krav som ställs på arbetsgivaren.

Kursinnehåll

  • Vad är Kvartsdamm
  • Lagar och regler
  • Skyddsåtgärder
  • Maskiner
  • Medicinska kontroller
  • Hälsorisker
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskbedömning

Vad säger lagen?

Enligt AFS 2015:2 22§ ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om de hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material samt om hur dessa risker ska förebyggas.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss