Liftutbildning

Liftutbildning

Öppen kurs
Plats: Stockholm/Täby
Längd: 1 dag
Pris: Grundutbildning 2 200 kr Repetitionsutbildning 1 800 - 2 000 kr
Språk: Svenska
Företagsförlagd utbildning
Pris: Begär offert

Liftutbildning för alla typer av mobila plattformar så som saxlift, bomlift och släpvagnslift med mera. Bli en säker och effektiv liftförare. Avklarad utbildning ger certifikat i lift som uppfyller kraven från arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverket.

Målgrupp

Alla som ska arbeta från mobila plattformar.

Kursinnehåll

Liftutbildningen består av lika delar teori och praktiska övningar och omfattar områden som arbetsmiljölagen, olika typer av arbetsplattformar, konstruktion, skötsel och daglig tillsyn samt säkerhetsbestämmelser.

Teoretisk del

 • Arbetsmiljölagen, trafiklagstiftning, arbetsskydd och interna regler
 • Lifttyper och kranens konstruktion
 • Ergonomi, arbetssätt och daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Teoretiskt slutprov

Praktisk del

 • Övningskörning
 • Daglig tillsyn
 • Praktiskt slutprov

Allt i enlighet med Liftutbildningsrådets liftläroplan (LLP).

Repetitionsutbildning

Uppfräschning av kunskaper från tidigare utbildning i lift, genomgång av nyheter inom området, erfarenhetsutbyte om inträffade tillbud/olyckor samt genomgång av ett antal vanliga olycksscenarier inklusive diskussion.

Kurslängd ca 6 timmar. Avslutas med teoretiska och praktiska prov.

Kurssyfte

Att ge deltagaren de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli en säker och effektiv liftförare. Godkänd deltagare erhåller certifikat för lift som uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Liftutbildning saxlift bomlift Liftutbildningsrådet

Boka nu

Välj det kurstillfälle som passar dig bäst här till höger på sidan. Du kan även boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Liftutbildning - Grund (1 dag)
 • Västerås
  26 september
  20 platser kvar
 • Landskrona
  26 september
  20 platser kvar
 • Varberg
  29 september
  kl. 08:00
  20 platser kvar
 • Jordbro
  4 oktober
  kl. 08:00
  18 platser kvar
 • Gävle
  21 november
  kl. 08:00
  19 platser kvar
Liftutbildning Grund - Webb med praktisk del
 • Sollentuna
  17 november
  kl. 12:30
  20 platser kvar
Liftutbildning Repetition (1 dag)
 • Gävle
  28 september
  kl. 08:00
  20 platser kvar

Kontakta oss