MER Anläggning 23

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla i såväl privat verksamhet som i offentliga sektorn som beställer, projekterar, bygger och besiktigar mark- och anläggningsarbeten, bl.a. byggherrar, konsulter (projektörer, byggledare m.fl.), kalkylatorer, inköpare/upphandlare, entreprenörer (arbetschefer, arbetsledare m.fl.), kontrollanter, besiktningsmän m.fl.

Kursinnehåll

 • Syftet med Mät- och ersättningsreglerna och deras roll i bygghandlingarna.
 • Kopplingar till AB 04, AMA AF 12 samt AMA Anläggning 17.
 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna
 • Begreppsförklaringar
 • Nyheter i MER Anläggning
 • Tillämpningsanvisningar
 • Redovisning
 • Fall A och Fall B
 • Skrivsätt i mängdförteckning
 • Principer för mätning och mätregler
 • Principer för ersättning och ersättningsregler
 • Genomgång av MER Anläggning
 • Mall för mängdförteckning
 • Frågor och diskussion

Kurssyfte

Markarbeten är ofta svåra och riskfyllda att bedöma för såväl beställare som entreprenörer. Under åren har regelsystemen för mätning och ersättningsreglering av markarbeten utvecklats.

Kursen MER Anläggning 23 redogör för innehållet i de uppdaterade mät- och ersättningsreglerna, principerna för deras användning och deras roll i byggsektorns regelverk. MER Anläggning 23 är anpassad till AMA Anläggning 23.

Kurslitteratur

I kursen ingår ett kompendium. Handböckerna om MER och AMA från Svensk Byggtjänst ingår inte i kursdokumentationen. Tag gärna eget exemplar av MER och AMA.

Förkunskaper

Erfarenhet från mark- och anläggningsarbeten.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

MER Anläggning 23
Inga kommande

Kontakta oss