Motorsågsutbildning A och B – Trädfällning

Motorsågsutbildning A och B – Trädfällning

Öppen kurs

Plats: Norrtälje (Edsbro)

Längd: 1 dag teori + 2 dagar praktik

Pris: 8 800 kr ex. moms/deltagare

Språk: Svenska

Företagsförlagd utbildning

Pris: Begär offert

Språk: Övriga språk kan tolk ordnas

Lär dig hantera lämpliga arbetstekniker, både för enkla och mer komplicerade arbetsmoment samt för situationer som kan uppstå i ditt arbete med motorsåg.

Med de rätta kunskaperna och förutsättningarna i avverkningsarbetet kan du undvika olyckor och onödiga belastningar samtidigt som ditt arbete blir effektivare, säkrare och trevligare. Vår utbildning körs enligt traditionellt upplägg, dvs praktiskt trädfällning ingår. Alla kan deltaga på utbildningen, både nybörjare och er med lång erfarenhet.

Kursinnehåll

Nivå A praktiska prov

 • Fila kedjan
 • Demontera och montera svärd och kedja
 • Såga jämntjocka trissor
 • Göra instick

Nivå A teoretiska prov

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Kontroll av sågens säkerhetsutrustning
 • Skyddsutrustning
 • Generella riskmoment vid sågning
 • Arbetsteknik vid allmän sågning
 • Vård och skötsel av utrustning

Nivå B praktiska prov

 • Rekognosering och planering av fällning
 • Sågning riktskär
 • Sågning fällskär och fällning
 • Upparbetning (kvistning och kapning)

Nivå B teoretiska prov

 • Särskilda säkerhetsbestämmelser vid trädfällning
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning
 • Riskmoment vid trädfällning och upparbetning
 • Arbetsteknik vid avverkning

Kurssyfte

Målsättningen med utbildning är att deltagarna efter genomgången utbildning ska klara provet för motorsågskörkort nivå A och B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Lagstiftningen

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2012:01 kommer att börja gälla from. 2012-12-01 för användning avmotorkedjesågar och röjsågar.

Nytt uppkörningsförsök

Klarar du inte uppkörningen kostar det 2 900 kr ex. moms för en ny uppkörning.

Certifiering

Våra motorsågsutbildningar är certifierade av:

Hyra utrustning

Möjlighet finns att hyra utrustning men säg till direkt vid bokning om detta önskas då det endast finns ett begränsat antal att hyra ut. Skriv till oss och berätta vilken utrustning du saknar. Pris för hyra är från 250 kr ex moms.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Motorsågsutbildning A+B
Inga kommande

Motorsågsutbildning A+B – Säker Skog
 • Edsbro
  3 dagar
  11-13 september
  kl. 08:00-16:00

  15 platser kvar

Kontakta oss