Motorsågsutbildning A

Motorsågsutbildning A

Öppen kurs

Plats: Stockholm norr

Längd: 1 dag

Pris: 3 900 kr/deltagare

Språk: Svenska

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)

Längd: 1 dag med uppkörning

Pris: Begär offert

Lär dig de rätta kunskaperna för arbete med motorsåg i vår motorsågsutbildning för både nybörjare och erfarna.

Målgrupp

Alla kan deltaga i vår motorsågsutbildning. Både nybörjare och du med lång erfarenhet av motorsåg.

Kursinnehåll

I motorsågsutbildningen lär du dig hantera lämpliga arbetstekniker, både för enkla och mer komplicerade arbetsmoment samt för situationer som kan uppstå i ditt arbete med motorsåg.

Praktiska prov:

  • Fila kedjan
  • Demontera och montera svärd och kedja
  • Såga jämntjocka trissor
  • Göra instick

Teoretiska prov

  • Allmänna säkerhetsbestämmelser
  • Kontroll av sågens säkerhetsutrustning
  • Skyddsutrustning
  • Generella riskmoment vid sågning
  • Arbetsteknik vid allmän sågning
  • Vård och skötsel av utrustning

Kurssyfte

Med de rätta kunskaperna och förutsättningarna i avverkningarbetet kan du undvika olyckor och onödiga belastningar på kroppen samtidigt som ditt arbete blir effektivare, säkrare och trevligare.

Målsättningen med utbildning är att deltagarna efter genomgången utbildning ska klara provet för motorsågskörkort nivå A enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Lagstiftningen

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2012:01 kommer att börja gälla fr.o.m. 2012-12-01 för användning av motorkedjesågar och röjsågar. För mer information se: http://www.av.se/dokument/afs/afs2012_01.pdf

Hyra utrustning

Möjlighet finns att hyra utrustning men säg till direkt vid bokning om detta önskas då det endast finns ett begränsat antal att hyra ut. Skriv till oss och berätta vilken utrustning du saknar. Pris för hyra är från 250 kr ex moms.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Motorsågsutbildning A
Inga kommande

Kontakta oss