PCB-sanering

PCB-sanering

Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 2 dagar
Pris: Begär offert

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till entreprenörer och saneringspersonal som planerar att arbeta med PCB-sanering men är även lämplig för t.ex. projektledare

Dag 1 – Introduktion och bakgrund

Vad är PCB? Användning av PCB Hälso- och miljöeffekter Byggsektorns åtagande och PCB-förordningen Fastighetsägarens krav på entreprenören Lagstiftning Identifiering och inventering Skriftligt prov 1

Dag 2 – Arbetsmetoder

Anordnande av arbetsplats/förberedelser Skydd för miljö och boende Arbetarskydd och arbetsmiljö Maskiner och verktyg Teknik och utförande Hantering av avfall Kvalitetssäkring Skriftligt prov 2

Utbildningens syfte är att ge deltagaren utöver saneringsteknik även den bakgrund man bör känna till för att rätt förstå och arbeta med PCB-problem. Entreprenören och saneringspersonalen måste arbeta på ett sätt som är säkert för miljön och för de boende. Polyklorerade bifenyler PCB-sanering

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss