PCB-sanering

PCB-sanering

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)

Längd: 2 dagar

Pris: Begär offert

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till entreprenörer och saneringspersonal som planerar att arbeta med PCB-sanering men är även lämplig för t.ex. projektledare

Kursinnehåll

Dag 1 – Introduktion och bakgrund

Vad är PCB?
Användning av PCB
Hälso- och miljöeffekter
Byggsektorns åtagande och PCB-förordningen
Fastighetsägarens krav på entreprenören
Lagstiftning
Identifiering och inventering
Skriftligt prov 1

Dag 2 – Arbetsmetoder

Anordnande av arbetsplats/förberedelser
Skydd för miljö och boende
Arbetarskydd och arbetsmiljö
Maskiner och verktyg
Teknik och utförande
Hantering av avfall
Kvalitetssäkring
Skriftligt prov 2

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren utöver saneringsteknik även den bakgrund man bör känna till för att rätt förstå och arbeta med PCB-problem. Entreprenören och saneringspersonalen måste arbeta på ett sätt som är säkert för miljön och för de boende. Polyklorerade bifenyler PCB-sanering

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss