Röjsågskörkort Nivå RARB

Röjsågskörkort Nivå RARB

Öppen kurs
Plats: Västerås (Skultuna)
Längd: 1 eller 3 dagar
Pris: 1 dag, 4 900 kr ex moms / pers 3 dagar, 8 800 kr ex moms / pers
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande
Längd: 1 dag
Pris: Begär offert.

Den här utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid både enklare röjningsarbeten, som röjning av gräs och sly, samt vid ungskogs- och underväxtröjning. Du får alltså kompletta kunskaper för både nivå RA och RB.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som använder röjsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.

Kursinnehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning. Fokus ligger på praktiska övningsmoment där du får lära dig en god arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA RB. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Kurssyfte

Målsättningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA RB.

Certifierad av Säker Skog

Våra 1-dagars RA-utbildningar och 3-dagars RARB-utbildningar är certifierade av Säker Skog.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Röjsåg RARB - 3 dagar - Säker Skog
Inga kommande
Röjsåg RARB - 1 dag
Inga kommande

Kontakta oss