Röjsågskörkort Nivå RB – Skogsröjning

Röjsågskörkort Nivå RB – Skogsröjning

Öppen kurs

Plats: Täby

Längd: 1 dag

Pris: 4 200 kr

Företagsförlagd utbildning

Pris: Kontakta oss

Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg. Tyngdpunkten ligger på enklare röjningsarbeten vid skogsröjning och underväxtröjning. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har röjsågskörkort nivå RA och som redan använder röjsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.

Kursinnehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten som skogsröjning och underväxtröjning. Genom praktiska övningsmoment får du lära dig enkelsnittsteknik med kontroll av fällriktning för klenare träd samt omlottsågningsteknik med kontroll av fällriktningen för lite grövre träd. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, samt hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RB. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Kurssyfte

Målsättningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RB.

Förkunskaper

Röjsågskörkort Nivå RA.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Röjsåg RB – Halvdag
Inga kommande

Kontakta oss