Säker Schakt

Säker Schakt

Öppen kurs

Plats: Varberg

Längd: 1 dag

Pris: 3 500 kr ex. moms/person

Företagsförlagd utbildning

Längd: 1 dag

Pris: Begär offert.

Lär dig känna igen ett osäkert utförande och med hjälp av geotekniker skapa en metod för en säker arbetsmiljö.

Målgrupp

Arbetsledande personal som har schakter på sin arbetsplats och har övergripande ansvar för den.

Kursinnehåll

Du får lära dig att övervaka och kontrollera arbetet. Hur olika jordarter och tekniska egenskaper påverkar släntlutning och rasrisk, och hur helheten påverkar säkerheten vid schaktarbeten.

 • Bakgrund
 • Lag & regelverk
 • Jordartskännedom
 • Tekniska egenskaper
 • Säker schakt
 • Övervakning och kontroll
 • Kunskapsprov

Efter avslutad och godkänd utbildning ska du kunna fungera som schaktansvarig för schaktarbeten. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov.

Kurssyfte

 • Kunskaper för att identifiera risker och veta när du behöver ta in hjälp eller byta metod
 • Kunskaper om hur olika jordarter påverkar beräknad släntlutning och rasrisk
 • Verktyg för att övervaka och kontrollera arbete i schakter
 • Intyg som schaktansvarig
 • Utbildningen registrerad på ID06 kompetensdatabas

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Säker Schakt
Inga kommande

Kontakta oss