Skydds- och säkerhetsledare (Sos-ledare)

Skydds- och säkerhetsledare (Sos-ledare)

Öppen kurs
Plats: Stockholm
Längd: 4 dagar
Pris: 10 100 kr ex moms
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande
Längd: 4 dagar
Pris: Begär offert.
Vill du ha behörighet att planera säkerheten vid aktiviteter i spårområde, ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor och tjänstgöra som tågvarnare? Under kursen lär du dig om banan, trafikeringssystem, fordon, signal, skydds- och säkerhetsledning, tågvarning mm. Du lär dig att göra riskbedömningar för aktiviteter inom spårområdet samt att anordna tågvarning.

Målgrupp

Personer som ska ansvara och planera för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Denna funktion får även tjänstgöra som tågvarnare om hälsokraven för det är uppfyllda.

 • Introduktion /avslutning
 • Trafiksäkerhet – allmänt
 • Banan
 • Trafikeringssystem och ATC
 • Fordon och trafikverksamheter
 • Signaler, tavlor och skyltar
 • Vistelse och arbeten inom spårområde
 • Skydds- och säkerhetsledning
 • Tågvarning
 • Direktplanering
 • Elsäkerhet TDOK 2016:0289
 • Fara och olycka
 • Tillämpningsövning
 • Prov

Kursens mål är att ge deltagarna kompetens för att ansvara och planera för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.Kursdeltagaren skall efter utbildning kunna vara Skydds- och säkerhetsledare samt tågvarnare.

Förkunskaper

God syn och hörsel. Godkänd läkarundersökning enligt TSFS 2019:112 för de som ska tjänstgöra som tågvarnare.

Repetitionskrav

Kursen ger även behörighet att enskilt vistas i trafikerat spår och inom spårområde. Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning och regelbundet utövande.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Skydds- och säkerhetsledare (Sos-ledare)
Inga kommande

Kontakta oss