Stabilitetspåverkande arbete i spår (BASTAB)

Stabilitetspåverkande arbete i spår (BASTAB)

Öppen kurs

Plats: Stockholm

Längd: 1,5 dagar (1 dag på plats och en halvdag på distans)

Pris: 4 500 kr ex moms

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande

Längd: 1,5 dagar

Vill du lära dig mer om hur spåret påverkas av arbeten i spår? Med denna BASTAB kurs ökar du din kunskap och förståelse för hur stabiliteten i spår påverkas av arbeten. Du lär dig om kategorisering av stabilitetspåverkande arbeten, temperaturbegrepp, olika stabiliseringshöjande åtgärder, skillnaden mellan olika spårsystem, kontrollplaner, tillåtna hastigheter efter utfört arbete och konsekvenser som kan uppstå.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som beställer eller utför arbeten i spår som påverkar spårstabiliteten.

Kursinnehåll

Utbildningen tar 1 dag varav en dag sker fysiskt efter att man först läst ett kompendium ca en halv dag på distans.

  • Banöverbyggnad
  • Skarvfritt spår och skarvspår
  • Underhållsarbete i spår
  • Stabilitetspåverkande arbeten
  • Besiktning
  • Kontrollplan
  • Kunskapsprov

Kurssyfte

Kursens mål är att öka deltagarnas medvetenhet och planera för att minska risken för oönskade händelser orsakade av nedsatt spårstabilitet vid genomförande av stabilitetspåverkande arbeten i spår.

Kursdeltagaren skall efter utbildning kunna skriva kontrollplan utifrån givna uppgifter.

Förkunskaper

För att gå kursen och förnya behörigheten krävs att du innehar en giltig behörighet som Tsm A-, E-, L-skydd samt vägvakt.
Godkänd läkarundersökning enligt TSFS 2019:112.

Repetitionskrav

Vid godkänt resultat erhåller kursdeltagaren en behörighet som är giltig på Trafikverkets spåranläggning i fem år.

I samarbete med Strukton Rail AB.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Stabilitetspåverkande arbete i spår (BASTAB)
Inga kommande

Kontakta oss