Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Företagsförlagd utbildning

Plats: 1 dag

Längd: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)

Pris: Begär offert

Målgrupp

Passar alla som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

  • Policy, organisation och regler för brandskydd
  • Underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner
  • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
  • Utbildningsplaner
  • Brandskyddsbeskrivning, drifts- och underhållsinstruktioner

Kurssyfte

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människor och verksamheter. Du har ett ansvar här, både moraliskt och enligt lagen. Du får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen. Efter utbildningen kan du dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete med vår metod intern brandskyddskontroll IBK®. Källa: Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen systematiskt brandskyddsarbete brandskydd

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss