Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (TSM)

Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (TSM)

Öppen kurs

Plats: Stockholm

Längd: 5 dagar

Pris: 16 800 kr ex moms

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande

Längd: 5 dagar

Vill du utöka din kompetens inom skydds- och säkerhetsledning? Kursen ger dig kompetens och behörighet att planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd.

Målgrupp

Personer som ska planera och begära A-, L-, och E-skydd och ansvara för och upprätthålla skyddet samt stämma av förplanerade trafikverksamheter, slutföra planering och direktplanera trafikverksamheter. Vägvakt vid plankorsning genomför säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggning när anläggning är ur drift och vid dessa tillfällen leder vägtrafik över spår. Personer med signaltekniks grundutbildning är även behöriga att vara tillsyningsman S-skydd.

Kurssyfte

Kursens mål är att ge deltagarna kompetens och behörighet att planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd.

Kursdeltagaren skall efter utbildningen ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att planera, anordna, genomföra och avsluta A-, L-, E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning.

Har du signaltekniks grundutbildning blir du även behörig tillsyningsman S-skydd.

Förkunskaper

Utbildning Skydds- och säkerhetsledning inom spårområde (BASÄSKYDD) eller motsvarande utbildning. Tjänstgjort som skydds- och säkerhetsledare vid minst 5 tillfällen. Godkänd läkarundersökning enligt TSFS 2019:112. För den som ska vara tillsyningsman vid S-skydd krävs signaltekniks grundutbildning.

Repetitionskrav

Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj, och regelbundet utövande. Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras.

I samarbete med Strukton Rail AB.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (BASÄTSM)
  • Norrköping
    5 dagar
    19-23 augusti
    kl. 08:00

    15 platser kvar

Kontakta oss