Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (TSM)

Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (TSM)

Öppen kurs
Plats: Stockholm
Längd: 5 dagar
Pris: 16 800 kr ex moms
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande
Längd: 5 dagar
Vill du utöka din kompetens inom skydds- och säkerhetsledning? Kursen ger dig kompetens och behörighet att planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd.

Målgrupp

Personer som ska planera och begära A-, L-, och E-skydd och ansvara för och upprätthålla skyddet samt stämma av förplanerade trafikverksamheter, slutföra planering och direktplanera trafikverksamheter. Vägvakt vid plankorsning genomför säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggning när anläggning är ur drift och vid dessa tillfällen leder vägtrafik över spår. Personer med signaltekniks grundutbildning är även behöriga att vara tillsyningsman S-skydd.

Kursens mål är att ge deltagarna kompetens och behörighet att planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd.Kursdeltagaren skall efter utbildningen ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att planera, anordna, genomföra och avsluta A-, L-, E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning.Har du signaltekniks grundutbildning blir du även behörig tillsyningsman S-skydd.

Förkunskaper

Utbildning Skydds- och säkerhetsledning inom spårområde (BASÄSKYDD) eller motsvarande utbildning. Tjänstgjort som skydds- och säkerhetsledare vid minst 5 tillfällen. Godkänd läkarundersökning enligt TSFS 2019:112. För den som ska vara tillsyningsman vid S-skydd krävs signaltekniks grundutbildning.

Repetitionskrav

Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj, och regelbundet utövande. Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (BASÄTSM)
Inga kommande

Kontakta oss