Traversförarutbildning

Traversförarutbildning

Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 1-3 dagar beroende på tidigare erfarenheter
Prisinfo: Begär offert

Målgrupp

Alla som skall hantera en travers samt till arbetsledare och skyddsombud som skall planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Innehåll

Lagar och föreskrifter
Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
Olika typer av lyftredskap
Beräkna lyftförmågan enligt lyftdiagram
Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
Kontroll av lyftredskap och lyftordningar
Kursen består av en teoretisk del som avslutas med skriftlig prov, och praktiska övningar.

Kursmål

Utbildningen vänder sig till alla som skall hantera traverser. Målet är att ge grunderna inom traverskörningen så att deltagarna på ett säkert sätt ska kunna förebygga skador på människor, maskiner och last.

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss