Traversförarutbildning med Säkra Lyft

Traversförarutbildning med Säkra Lyft

Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 1-3 dagar beroende på tidigare erfarenheter
Pris: Begär offert

Målgrupp

Alla som skall hantera en travers samt till arbetsledare och skyddsombud som skall planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Olika typer av lyftredskap
  • Beräkna lyftförmågan enligt lyftdiagram
  • Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
  • Kontroll av lyftredskap och lyftordningar
  • Kursen består av en teoretisk del som avslutas med skriftlig prov, och praktiska övningar.

Kurssyfte

Utbildningen vänder sig till alla som skall hantera traverser. Målet är att ge grunderna inom traverskörningen så att deltagarna på ett säkert sätt ska kunna förebygga skador på människor, maskiner och last.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Traversförarutbildning med Säkra Lyft
Inga kommande

Kontakta oss