Truckförarutbildning

Truckförarutbildning

Öppen kurs

Plats: Hela Sverige

Längd: 1-3 dagar beroende på tidigare erfarenheter

Pris: 5 700 kr – 5 900 kr

Företagsförlagd utbildning

Längd: 1-5 dagar. Tidsåtgången för den enskilde eleven varierar beroende på tidigare erfarenhet, gruppens storlek och tillgång på truckar.

Pris: Begär offert

Truckförarutbildning med övergripande syfte att utbilda deltagaren till en säker truckförare. Godkänd deltagare erhåller truckförarkort.

Målgrupp

Förare av truckar.

Kursinnehåll

 • Risker- och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • Hantering av farligt gods
 • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Material- och godshantering

Kurssyfte

Att utbilda deltagaren till en säker truckförare.

Vilken truckutbildning ska jag välja?

Det finns 18 olika trucktyper i fyra olika klasser och de indelas så här enligt TLP10:

Truckkort Kategori A 
1. Låglyftande plocktruck (föraren lyfts ≤ 1,2 m)
2. Ledstaplare med eller utan åkplatta
3. Låglyftande åktruck stående eller sittande. (Lyfthöjd ≤ 0,2 m)
4. Låglyftare med eller utan åkplatta. (Lyfthöjd ≤ 0,2 m)

Truckkort Kategori B 
1. Motviktstruck
2. Höglyftande åktruck (Stående eller sittande)
3. Skjutstativtruck
4. Höglyftande plocktruck (Lyfthöjd över 1,2 m)
5. Smalgångstruck
6. Fyrvägstruck

Truckkort Kategori C
2. Hjullastare
3a. Containertruck
3b. Timmertruck
4. Sidlastare
5. Grensletruck
7. Teleskoplastare

Truckkort Kategori D
1. Drag- /flaktruck
2. Terminaldragtruck

TPL10

Kursen följer den läroplan (TLP10) som fastställts av arbetsmarknadens parter.

* = Lärarledd distansutbildning (videolänk)

Vi erbjuder lärarledd distansutbildning med Microsoft Teams som kanal för att möjliggöra en interaktion med våra deltagare. Deltagarna kommer under utbildningen genomföra övningsuppgifter och kunna be om ordet för att ställa frågor. Truckutbildningen kräver en praktisk del som får genomföras efter den teoretiska delen är klar. Kontakta oss för att planera detta.

För att delta på en lärarledd distansutbildning krävs i princip bara en bra hastighet på internet. Deltagaren behöver inte ha Teams installerat utan det går även bra via en webbrowser. Det fungerar alldeles utmärkt även på Apple-produkter. Det går att genomföra utbildningen via mobil eller surfplatta men vi rekommenderar att man använder en laptop alternativt en dator med mikrofon.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Truckutbildning Grund – Webb med praktisk del
 • Norsborg
  1 dag
  30 juli
  kl. 08:00-11:30

  15 platser kvar

Truckutbildning – Webb med praktik senare*
Inga kommande

Truckutbildning repetition – Webb
 • Webbutbildning

Truckutbildning – TLP 10
Inga kommande

Kontakta oss