Vistas i spår (BASÄVISTA)

Vistas i spår (BASÄVISTA)

Öppen kurs
Plats: Stockholm
Längd: 1 dag
Pris: 5 700 kr ex moms
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande
Längd: 1 dag
Vill du ha behörighet att förflytta dig till fots i trafikerat spår och inom spårområde utan att utföra något arbete? På kursen lär du dig att göra detta på ett säkert sätt. Du lär dig bl a om vilka risker som finns, om fordon, signaler, tavlor och skyltar. Du får också praktiskt träna det du lärt dig.

Målgrupp

Personer som på egen hand ska förflytta sig till fots i trafikerat spår och inom spårområde.

Kursinnehåll

 • Introduktion/avslutning
 • Trafiksäkerhet – allmänt
 • Banan
 • Trafikeringssystem och ATC
 • Fordon och trafikverksamheter
 • Signaler
 • Tavlor och skyltar
 • Vistelse och arbeten inom spårområde
 • Skydds- och säkerhetsledning
 • Tågvarning
 • Elsäkerhet
 • Fara och olycka
 • Tillämpningsövning

Kurssyfte

Kursens mål är att ge deltagarna den trygghet dem behöver för att röra sig i trafikerat spår och ska efter kursen kunna förflytta sig till fots inom spårområdet utan att utföra något arbete.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper.

Repetitionskrav

Arbetsgivaren är ansvarig för att utbildningen är uppdaterad och att man har rätt utbildning. Det finns inget egentligt krav på repetition.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Vistas i spår (BASÄVISTA)
Inga kommande

Kontakta oss