Logga in

Arbete på väg – Steg 1.2

Arbete på väg 1.2 inriktar sig på personer som ska framföra väghållningsfordon eller utföra vissa typer av arbete som direkt påverkar trafiken. Denna utbildning går djupare in på de särskilda kraven, regelverken och säkerhetsaspekterna för denna målgrupp.

Inledning

Grundkompetens

Väghållningsfordon

Säkerhetsföreskrifter

Arbetsmiljö