Webbutbildning

Arbete på väg, nivå 1&2

Webbkurs – Pris
APV, nivå 1             559:-/licens
APV, nivå 2          2059:-/licens
APV, nivå 1&2     2459:-/licens
Rabatterat pris vid bokning av fler licenser.
Angivna priser är exklusive moms.

Krav webbutbildning

God förståelse i svenska språket.

Arbete på väg, nivå 1&2 utbildning på distans

Vårt motto är att en utbildning ska vara enkelt, bekvämt, och framförallt effektivt tidsmässigt. För att lyckas med detta har vi tagit fram denna utbildning via internet eller så kallad e-learning. Du kan själv välja att dela upp kursen som du vill, allt du gjort sparas på ”min sida” tills nästa gång du loggar in. Övningar är  indelade i  olika lektionsdelar och ett utbildningsintyg kan skrivas ut direkt efter klarat slutprov. Utbildningen är tillgänglig i  30 dagar efter att du fått dina inloggningsuppgifter.

Omfattning

Ca 4 timmar totalt.

Arbete på väg – nivå 1

Målgrupp

Kurs arbete på väg nivå 1 avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbeten där trafikverket är väghållare. V3-principen ingår som en del av utbildningen.

Innehåll

 • Personlig skyddsutrustning
 • Definitioner på de olika zon-indelningarna på en arbetsplats
 • Trafikantbeteende
 • Hastighet och krockvåld
 • Information om AML och dess föreskrifter
 • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
 • Arbetsgivarens roll i objektet
 • Skall uppdateras var 15 mån.

Arbete på väg – nivå 2

Målgrupp

Du ska ha kompetens enligt arbete på väg nivå 1. Avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service-och arbetsfordon, etc. Nivå 2-utbildningen ska efter godkänt kunskapstest eller intyg ge behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Den ska också ge kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor men även god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

Innehåll

 • Allmänt om vägarbeten
 • Vägmärken som får vara fordonsmonterade och vilka storlekar de ska ha
 • Skyddsanordningar som är tillåtna att monteras på eller dras av fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i AML och AFS
 • Sin egen riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling från arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar med tre eller fler körfält i samma färdriktning
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder

Efter genomförd utbildning erhålles ett utbildningsintyg.

Utbildning kan registreras i IDO6-Kompetensdatabas. Tillkommer registreringsavgift samt administrationskostnad.
Info

Intresseanmälan