Säkra lyft

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.