Asbestsanering – Kompletterande utbildning

Asbestsanering – Kompletterande utbildning

Webbutbildning

Plats: Videolänk

Längd: 1 dag

Pris: 3 500 kr ex moms/person (Svenska)
4 600 kr ex moms/pers (Engelska)

Språk: Svenska, Engelska

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)

Längd: 1 dag

Pris: Begär offert

Arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material – kompletterande utbildning.

Våra andra asbestubildningar

Målgrupp

Alla som leder eller utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel eller teknisk anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material. Deltagande förutsätter genomgången godkänd kurs Särskild utbildning.

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren en kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget enligt AFS 2006:1, 36§ 2 stycket.  

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Asbestsanering – Kompletterande utbildning (1 dag)
  • Videolänk
    1 dag
    24 juni
    kl. 08:00-16:00

    15 platser kvar

Kontakta oss