Asbestsanering – Allmän utbildning

Asbestsanering – Allmän utbildning

Asbestsanering – Allmän utbildning

Öppen kurs
Plats: Videolänk
Längd: 1 dag
Prisinfo: 3 500 kr ex moms / person
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 1 dag
Prisinfo: Begär offert

Målgrupp

Alla som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) Utbildningen innehåller också praktiska moment.

Kursmål

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
 • Nödfallsåtgärder
 • Medicinska kontroller

 

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka direkt

Asbestsanering - Allmän utbildning (1 dag)
 • Videolänk
  12 april
  kl. 08:00
  3 500 kr exkl. moms/st
  15 platser kvar

Kontakta oss