Asbestsanering – Allmän utbildning

Asbestsanering – Allmän utbildning

Webbutbildning

Plats: Videolänk

Längd: 1 dag

Pris: 3 500 kr ex moms/person (Svenska)
4 600 kr ex moms/pers (Engelska)

Språk: Svenska, Engelska

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)

Längd: 1 dag

Pris: Begär offert

Asbest Allmän är en grundutbildning för både blivande asbestsanerare och andra kring arbetet.

Våra andra asbestubildningar

Målgrupp

Alla som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Kursinnehåll

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
 • Nödfallsåtgärder
 • Medicinska kontroller

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Asbestsanering – Allmän utbildning (1 dag)
 • Videolänk
  1 dag
  20 maj
  kl. 08:00-16:00

  15 platser kvar

Kontakta oss