Asbestsanering – Allmän utbildning

Asbestsanering – Allmän utbildning

Öppen kurs
Plats: Videolänk
Längd: 1 dag
Pris: 3 500 kr ex moms/person (Svenska) 4 600 kr ex moms/pers (Engelska)
Språk: Svenska, Engelska
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 1 dag
Pris: Begär offert
Asbest Allmän är en grundutbildning för både blivande asbestsanerare och andra kring arbetet.
[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Våra andra asbestubildningar

[/spb_text_block]

Målgrupp

Alla som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
 • Nödfallsåtgärder
 • Medicinska kontroller

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Asbestsanering – Allmän utbildning (1 dag)
 • Videolänk
  1 dag
  4 mars
  kl. 08:00-16:00
  15 platser kvar

Kontakta oss