Asbestsanering – Särskild utbildning med anpassad längd

Asbestsanering – Särskild utbildning med anpassad längd

Öppen kurs

Plats: Videolänk

Längd: 2 dagar

Pris: 5 500 kr ex moms/person (Svenska)
8 800 kr ex moms/pers (Engelska)

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)

Längd: 2 dagar

Pris: Begär offert

Asbestsaneringsutbildning för rivning av asbesthaltiga material utan krav på luftsluss. 2 dagar. Godkända asbestutbildare av Byggindustrins Yrkesnämnd BYN.

[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet – särskild utbildning med anpassad längd

Våra andra asbestubildningar

[/spb_text_block]

Målgrupp

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet.

Kursinnehåll

Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
 • Medicinska kontroller
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Förnyelse vart 5:e år, se kompletterande utbildning

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Asbestsanering särskild utbildning – Anpassad längd (2 dagar)
 • Videolänk
  2 dagar
  20-21 maj
  kl. 08:00-16:00

  15 platser kvar

Kontakta oss