Asbestsanering – Särskild utbildning

Asbestsanering – Särskild utbildning

Öppen kurs
Plats: Videolänk
Längd: 4 dagar
Pris: 8 500 kr ex moms / person
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 3-4 dagar
Pris: Begär offert

Asbest särskild utbildning för arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material.

Målgrupp

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.

Kursinnehåll

Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Kontrollåtgärder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
 • Medicinska kontroller
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Förnyelse vart 5:e år, se kompletterande utbildning

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Asbestsanering särskild utbildning - Full kompetens (4 dagar) Videolänk
 • Videolänk
  10 oktober
  kl. 08:00
  20 platser kvar

Kontakta oss