Asbestsanering – Särskild utbildning

Asbestsanering – Särskild utbildning

Asbestsanering – Särskild utbildning

Öppen kurs
Plats: Videolänk
Längd: 4 dagar
Prisinfo: 8 500 kr ex moms / person
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 3-4 dagar
Prisinfo: Begär offert

Målgrupp

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Kursmål

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Kontrollåtgärder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
 • Medicinska kontroller
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik

Förnyelse vart 5:e år, se kompletterande utbildning

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka direkt

Asbestsanering särskild utbildning - Full kompetens (4 dagar) Videolänk
 • Videolänk
  3 maj
  kl. 08:00
  8 500 kr exkl. moms/st
  15 platser kvar

Kontakta oss