ADR 1.3

ADR 1.3

Företagsförlagd utbildning 3-4 timmar
Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Pris  – Begär offert

Målgrupp

All personal som är delaktig i transport av farligt god ska ha utbildning för den uppgift de utför, så kallad 1.3 utbildning. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farligt gods som de hanterar och vilka regler som är tillämliga.

Innehåll

Allmän utbildning
Funktionsspecifik utbildning
Säkerhetsutbildning

Efter genomförd utbildning erhålles ett utbildningsintyg.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ADR

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara