Asbestutbildning – Sanering

Asbestutbildning – Sanering

Öppen kurs

Plats: Videolänk med praktiska moment på valda orter

Längd: 1-4 dagar

Pris: 3 500 kr – 8 500 kr ex moms / Person

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande över hela landet efter ert företags behov

Längd: 1-4 dagar

Vår asbestutbildning är för dig som ska arbeta med asbestsanering eller vistas i en miljö där asbest förekommer. Utbildning i asbest är ett krav på grund av att exponering för asbest innebär stora hälsorisker. Den som arbetar med asbest ska tex ha förkunskaper om hälsoriskerna, arbetsmetoder och avfallshantering.

[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Några omdömen från kunder

[testimonial_slider text_size=”large” item_count=”6″ order=”rand” category=”asbestsanering” autoplay=”no” alt_background=”none” el_class=”start-testimonials” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Våra asbestubildningar

Vilken asbestutbildning passar dig?

Allmänt om asbest

Asbest består av långfibriga mineraler. Det finns flera olika typer av asbestsorter där den vita asbesten kyrolit är den vanligaste. Materialet är vanligt förekommande då dess egenskaper är mycket goda. Asbest är lättarbetat, har hög hållfasthet, hög kemisk och termisk beständighet samt bra isoleringsförmåga. Det är därför inte konstigt att materialet användes flitigt fram till 1982 då det förbjöds. Byggbranschen som arbetar med ROT och rivning är särskilt utsatt då många av byggnader mellan 40-80 -talet innehåller asbest och är därmed i behov av asbestsanering.

Var finns asbest?

På grund av de goda egenskaperna finns asbesten i många byggdelar. Det används bland annat som brandisolering, värmeisolering, bullerdämpning, i färger i plast, i fix och fog.

Vad är faran med asbest?

När asbest bryts svävar de lätta  fibrerna ut i luften och finns i luften en lång tid och det finns stor risk att andas in de farliga fibrerna. Att andas in asbest kan leda till att man blir svårt sjuk, det kan bland annat utveckla lungcancer, mesotheliom, asbetos och  pleuraplack. Därför innebär det stora riska för den som jobbar med asbestsanering.

När behövs asbestutbildning?

Så fort det finns risk för att exponeras för asbest är det ett krav på utblidning enligt arbetsmiljöverket.

Varför behövs asbestutbildning?

År 2006 kom arbetsmiljöverket ut med en föreskrift (AFS 2006:1) som reglerar hanteringen och arbetet med asbest. Där bestämdes att intyg för godkänd utbildning krävs för att leda och delta i arbetet med asbest.

 

 

[/spb_text_block]

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Asbestsanering – Allmän utbildning (1 dag)
 • Videolänk
  1 dag
  24 juni
  kl. 08:00-16:00

  15 platser kvar

Asbestsanering – Kompletterande utbildning (1 dag)
 • Videolänk
  1 dag
  24 juni
  kl. 08:00-16:00

  15 platser kvar

Asbestsanering särskild utbildning – Anpassad längd (2 dagar)
 • Videolänk
  2 dagar
  24-25 juni
  kl. 08:00-16:00

  14 platser kvar

Asbestsanering särskild utbildning – Full kompetens (4 dagar) Videolänk
 • Videolänk
  4 dagar
  24-27 juni
  kl. 08:00-16:00

  10 platser kvar

Kontakta oss