Louise

Louise

”Mycket bra och intressant. Läraren hade många egna erfarenheter att dela med sig av och undervisade på ett pedagogiskt och trevligt sätt.”