Patrick Chuzander

“Positiva kommentarer från utb var – Bra tempo. – Tydligt. – Bra med praktik varvat med teori. – Roligt.”